Markedene legger bak seg et sterkt første halvår. Juni ga videre oppgang på børsene i Norden. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 1,3 prosent, mens den nordiske VINX indeksen steg med 2,5 prosent (målt i norske kroner). På nordiske børser hadde helse og finans en god måned, mens forbruksvarer falt. Riksdagen i Sverige stemte denne måneden for mistillit mot den svenske regjeringen, og statsminister Stefan Löfven gikk av. Avgangen fikk ikke noen stor betydning i markedene.

Økt inflasjon påvirker ikke kapitalmarkedene nevneverdig, så langt. Prisstigningen sees på av investorene som forbigående. KPI inflasjonen i USA for mai steg til 5.0 prosent år/år, mot 4.7 prosent forventet og opp fra 4.2 prosent måneden før. Likevel falt amerikansk 10årig statsrente fra 1,59 prosent til 1,47 prosent i juni. I vår var det bekymring for at økt rentenivå ville påvirke vekst-aksjer negativt. Mange høytflygende teknologi-aksjer korrigerte ned, men bunnet rundt midten av mai. Vekst-aksjer gikk bedre enn verdi-aksjer på amerikanske børser i juni, og teknologiindeksen Nasdaq satte ny rekord.

Styringsrentene varsles opp. På sitt møte i juni tok Norges Bank rentebanen opp og indikerte første renteøkning i september. Norges Bank legger nå opp til 4 renteøkninger over det neste året, hver på 0,25 prosent poeng. I USA varslet Federal Reserve en mulig renteøkning i 2023. Dette var første signal om økt styringsrente fra den amerikanske sentralbanken.

Kredittmarkedet hadde nok en god måned. Både høyrente- og investment grade obligasjoner steg. Det har vært rekordstore volumer utstedt i det nordiske obligasjonsmarkedet så langt i år. Eiendomsselskaper har vært særlig aktive. Obligasjonsmarkedet tar markedsandeler på selskapskreditt, ifølge nordiske banker.

Oljeprisen steg, mens andre råvarer tok en pust i bakken. Brent oljepris gikk fra 69,3 til 75,1 dollar per fat, sitt høyeste nivå siden oktober 2018. Andre råvarer som metaller og matvarer hadde varierende utvikling, og flere av dem korrigerte ned. Det er fremdeles tegn til stress i globale verdikjeder, for eksempel fortsatte ratene for containertransport opp i uforminsket tempo. Drewrys World Container Index viser nå fem ganger høyere pris for å frakte en standard container enn ved starten av 2020.