Juli ble en sterk måned i aksjemarkedet. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 7,1% og den nordiske VINX indeksen steg også med 7,1% (målt i norske kroner). I Norden var det størst oppgang for aksjer innen Eiendom og Industri, etter svak utvikling tidligere i år. Generelt har selskapene i Norge og Norden levert gode resultater for 2. kvartal. Selskapene innen energi og materialer kom med sterke tall basert på høye råvarepriser. En del industriaksjer har steget på godt ordreinntak og utsikter som var bedre enn fryktet. For eksempel steg Atlas Copco med 23 % i juli. Telekomaksjer falt i juli, grunnet resultater som var under markedets forventninger. I USA leverte f.eks. Apple og Amazon bedre enn forventet, mens Wal-Mart, Intel og Snapchat var blant selskapene som falt mye på rapporteringsdagen. 

Høy inflasjon møtes med sterkere lut fra sentralbankene. Den europeiske sentralbanken overrasket markedet ved å heve renten med 50 bp i juli, fra negativt nivå til 0%. Dette var ECBs første renteheving på 11 år. I USA hevet Federal Reserve renten med ytterligere 75 bp til 2,25-2,50%. Dette kommer etter en 75 bps heving sist måned. FED-sjef Jay Powell kommenterte at styringsrenten nå ligger på et «nøytralt» nivå. I juni overrasket både Norges Bank og Riksbanken ved å heve styringsrenten med 50 bp. Raskere rentehevinger kommer etter inflasjonstall som har vært over markedets forventninger. Amerikansk CPI-inflasjon for juni ble 9,1% år/år, mot 8,8% forventet. Norsk KPI-inflasjon for juni ble 6,3% år/år, og ville ha vært 8,2% uten strømstøtteordningen.

Det var oppgang for nordisk kreditt i juli. DNBs nordiske High Yield indeks steg med 0,5%. Investment grade obligasjoner la også på seg. I Europa og USA var det større inngang i kredittpåslagene enn i Norden. Ellers var det nordiske obligasjonsmarkedet sedvanlig stille gjennom sommeren, med lite primærutstedelser.   

Korte markedsrenter steg, mens lange statsrenter falt. I Norge steg 3 måneders NIBOR-rente fra 1,68% til 2,24% i juli. Norsk 10årig statsrente falt fra 3,05% til 2,81%. Amerikansk 10årig statsrente falt fra 3,01% til 2,65%. I Sverige steg 3 måneder STIBOR fra 0,80% til 1,36%. STIBOR-renten var negativ så sent som i mars måned. I Europa kom 3 måneders EURIBOR opp til positivt territorium gjennom juli, fra -0,20% til +0,23%. 

Amerikansk BNP falt med -0,9% i 2. kvartal, og hadde -1,6% fall i 1. kvartal. To påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst er en klassisk definisjon på resesjon. I Eurosonen var det BNP-vekst med 0,7% i 2. kvartal, noe som var bedre enn 0,2% forventet.

Råvareprisene hadde en rolig måned etter en større korreksjon i juni, men da fra høye nivåer. Brent oljepris falt marginalt fra 106 til 104 dollar per fat. Prisen på hvete falt med -9%, mens prisen på soya steg med +1%. Aluminiumprisen steg med 3%, mens kobberprisen falt med -4 %. Høye råvarepriser gjennom 2.kvartal ga sterke resultater for råvareselskapene. Equinor leverte Q2 justert resultat før skatt og finansposter på 17,6 milliarder dollar, opp fra 4,6 milliarder i fjor, og 4% bedre enn forventet. Norsk Hydro leverte underliggende driftsresultat før avskrivinger på 11,6 milliarder kroner for 2.kvartal, opp fra 6,6 milliarder i fjor.