Juli ga en fortsatt oppgang i det nordiske aksjemarkedet. I Norden fikk Stockholm og København størst kursoppgang med henholdsvis +4,7% og +4,1%. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med mer moderate 1,2%. Rapporteringssesongen for 2.kvartal viser fortsatt sterk inntjeningsvekst for mange selskaper, men børsoppgangen i første halvår har allerede priset inn gode resultater. Juli er feriemåned i Norden og antall børsintroduksjoner og transaksjoner tok en pause etter et hektisk første halvår. I USA steg S&P 500 indeksen med 2,3% og i Europa steg EuroStoxx600 med 2,0% i juli.

Deltaviruset dominerer nå. Mange land opplever økning i smitte, selv i land hvor vaksinegraden er høy. Det er ennå uvisst hvorvidt dette igjen vil føre til flere sykehusinnleggelser og om det vil gi økt dødelighet. Dette har uansett lagt en demper på risikoappetitten i finansmarkedene.  

Råvareprisene for metaller steg noe i juli. Unntaket var jernmalmprisen som falt tilbake med 5,5% etter at Kina bestemte seg for å bremse stålproduksjonen i landet. Prisene på matvarer som hvete og ris steg med 4%, mens soyabønner og mais falt henholdsvis med 4% og 10%.  Prisen på Nordsjøolje hadde et prisfall midt i måneden til USD 68 pr. fat, men endte nær uendret på USD 75 pr. fat. 

BNP-veksten i USA steg med 6,5% i andre kvartal (ventet 8,5%). Tilsvarende var veksten i EU på 8,3%, noe som var langt over forventingene. Globalt falt imidlertid innkjøpssjefenes indeks (PMI) tilbake i juli, som indikerer at veksten i tredje kvartal sannsynligvis bremser noe opp. 

Den amerikanske tiårige statsrenten falt med 0,25 prosentpoeng fra 1,48% til 1,23% i juli. Selv om løpende inflasjonstall fra USA fremdeles er høye, ser det ut til at markedsrenten nå domineres av tekniske faktorer samt «flight to quality» med bakgrunn i økt smitte og frykt for deltavirusmutasjonen. Lange norske renter falt også tilbake i juli. Tre måneders NIBOR-rente derimot steg i Norge med 12 basispunkter til 0,32%, og september FRA-kontrakten ligger på 0,47%, 15 basispunkter over dagens NIBOR i forventing til første renteheving fra Norge Bank i høst.

Kredittmarkedene i Norden var lite endret gjennom måneden. Primærmarkedet for nye obligasjonsutstedelser tok en velfortjent ferie i juli, etter at vi i første halvår så rekordvolum både innen investment grade og high yield segmentene. DNBs nordiske high yield indeks ga en avkasting på 0,5% for juli.