Året har startet med oppgang for aksjer, renter og råvarepriser. Februar ble en god børsmåned, Oslo Børs steg med 4.2 prosent og den Nordiske VINX indeksen i NOK steg med 1.8 prosent. Oppgangen ble understøttet av at nordiske bedrifter leverte gode kvartalstall for 4. kvartal. Mot slutten av måneden fikk økende statsrenter negativ effekt i globale aksjemarkeder, særlig på aksjer innen teknologi og fornybar energi.

Statsrentene gjorde et byks, norsk 10årig statsrente steg fra 1.06 til 1.46 prosent i februar. Tiltakende vekst og press på logistikk-kjedene har gitt økte inflasjonsforventninger. I USA vil sentralbanken midlertidig la inflasjonen gå over sitt mål på 2 prosent. Flere norske økonomer tror nå på renteøkning fra Norges Bank allerede i desember 2021. Kredittmarkedet i Norden hadde en god måned, med +0.93 prosent oppgang for DNBs nordiske høyrente indeks.

Råvareprisene steg betydelig denne måneden. Oljeprisen gikk opp 17 prosent til 64.4 dollar per fat. Prisene på metaller som kobber og aluminium steg med henholdsvis 8 og 16 prosent. Mange råvarer ser god innhenting i etterspørselen, kombinert med begrenset tilbudsvekst. Svekkelsen av amerikanske dollar har trolig også bidratt til oppgangen.

Verdiaksjer gikk bedre enn vekst-aksjer i februar, men dette kommer etter en lang periode med mer-avkastning for vekst kontra verdi. Februar ble avsluttet med fall for aksjer innen teknologi og fornybar energi. Med økende statsrenter og råvarepriser søkte mange investorer avkastning i andre sektorer. Fornybar led også under økt konkurranse i anbud på nye fornybar prosjekter. Det er fremdeles sterk transaksjonsaktivitet i markedet, med mange børsnoteringer. På Euronext Growth i Norge blir hele 15 nye selskaper listet i februar og tidlig mars.

Flere faktorer lover godt for den økonomiske utviklingen fremover. Koronavaksine rulles ut i økende tempo, og smittetallene faller i de fleste store land. Samtidig er makrotallene i sum bedre enn forventet, og mobiliteten er på vei opp. I USA overveier Biden-administrasjonen en ny økonomisk tiltakspakke. Den foreslåtte størrelsen på 1900 milliarder dollar utgjør hele 9 prosent av amerikansk BNP. Nye stimulanser pluss betydelig pengetrykking det siste året, har gitt en svekkelse i amerikanske dollar mot de fleste andre valutaer.

Februar ga oppgang for aksjer, renter og råvarepriser. Lavere koronasmitte i flere store land lover godt for global økonomi, dersom inflasjonen kan holdes i sjakk.