April ble nok en god måned for Oslo Børs og nordiske aksjer der omtrent alle sektorer viste oppgang. Mange store selskaper leverte gode første kvartalstall, men ikke alle selskaper steg på rapporteringsdagen da mye allerede var priset inn på forhånd. Råvarepriser steg videre, men oljeprisen steg ikke like mye som matvarer og metaller.

Distribusjonskjeder har vært under press med mange bransjer som opplever mangel på halvlederkomponeneter. Fraktrater for transport og containerskip har vært høye.

Oppgangen i statsrentene stoppet opp i april. Kredittmarkedet i Norden hadde en god måned. Globale makrotall fortsetter å være god og mobiliteten  er på vei opp.