Verdens børser steg kraftig i april, markedene reagerte positivt på en gradvis utflating av nye smittetilfeller av korona. Oppgangen har også vært drevet av kraftige stimulanser fra stater og sentralbanker. Men, tiltakene for å begrense koronasmitte har fått betydelige økonomiske konsekvenser, og det er større usikkerhet enn vanlig rundt selskapenes inntjening.Flere land har nå startet en gradvis gjenåpning av stengte skoler, butikker og fabrikker. I de fleste europeiske land har man klart å flate ut smittekurven og unngått full overbelastning av helsevesenet. Dette ble tolket positivt av aksjemarkedene i april. Fremover blir det viktig at gjenåpning ikke fører til ny økning i antall smittetilfeller og dødsfall.  

De økonomiske effektene av koronaepidemien blir betydelige. I USA har over 30 millioner mennesker søkt om arbeidsledighetstrygd de siste 6 ukene. Det internasjonale pengefondet IMF estimerer et fall i globalt BNP på -3,0 prosent i 2020, men deretter en vekst på +5,8 prosent i 2021. Dette er i så fall et alvorlig økonomisk tilbakeslag, større enn hva vi så under finanskrisen i 2008-09. Pengefondet antar at restriksjonene for å hindre smitte hovedsakelig vil være konsentrert til 2. kvartal, med en gradvis gjenåpning deretter. Produksjonsfallet i 2020 estimeres til -6,1 prosent i avanserte økonomier og -1,0 prosent i vekstmarkeder.

Stimulansetiltakene fra sentrale myndigheter har vært store og mange. I USA ble «Cares Act» på 2000 milliarder dollar fulgt opp med ytterligere 484 milliarder dollar mot slutten av april, hovedsakelig påfyll til et subsidiert låneprogram for små bedrifter. Federal Reserve fortsetter sine kjøp av selskapsobligasjoner og høyrentepapirer. I Tyskland er en stor stimulansepakke på trappene. I EU har ledere kommet til enighet om et felles «recovery» fond, selv om viktige detaljer her gjenstår.  

Kredittmarkedene i Norden ser ut til å ha roet seg, delvis som følge av ekstraordinære tiltak fra sentralbankene. Høyrentemarkedet kom sterkt tilbake i april, og det nordiske markedet var opp med 7,7 prosent denne måneden. Det er inngang i kredittmarginene både for høyrente og investment grade obligasjoner. I Norge har rentekuttene fra Norges Bank fått gjennomslag i interbankrenten NIBOR som fortsatte ned til 0,50 prosent i april. Dette kommer etter at styringsrenten i mars ble kuttet fra 1,50 til 0,25 prosent.

Oljeprisen falt gjennom måneden, og juni-kontrakten for Brent endte ned fra 26,4 til 25,3 dollar per fat. Koronatiltakene har ført til betydelig bortfall av etterspørsel, særlig fra transport. På tross av dette var flere oljeaksjer på Oslo Børs sterkt opp denne måneden, for eksempel AkerBP som steg 28,3 prosent. Med en produksjon som er høyere enn globalt konsum, fylles det opp på verdens oljelagre. OPEC og Russland kom derfor til enighet om nødvendige produksjonskutt i april, i første omgang på 9,7 millioner fat per dag. Den amerikanske WTI-oljen for mai-levering falt til negativ -37 dollar dagen før kontrakten utgikk, men fikk endelig forfall på positive +10 dollar dagen deretter. Medierapporter peker på kinesiske finansielle produkter linket til olje. Aktører som ikke kunne ta fysisk levering, måtte selge sine WTI kontrakter før forfall.