Av Ole Dahl, Forvalter Arctic Nordic Equities

Ville du som kreftpasient bli operert av en kirurg med dårlig syn som la igjen brillene på planleggingsrommet før han gikk inn i operasjonssalen? Elekta produserer maskiner for strålebehandling av kreft og hjernesvulster. En utfordring er å ha god nok diagnostikk av pasienten for strålebehandlingen. Det tar i dag for lang tid mellom diagnostikken av svulstene og selve strålebehandlingen. Svulstene endrer form og beveger seg i takt med pasientens pust. Det er således en fare for bivirkninger fordi strålene skader friskt vev. For å kompensere for dette skytes mildere stråler som igjen krever flere behandlinger. De mest avanserte maskinene benytter riktignok diagnostikk som kan lese bilder i realtid, men hvor bildekvaliteten er dårligere.

Elekta har nå lansert en maskin som kombinerer MRI (Magnetic Resonance Imaging), som gir klart bedre bilder i realtid, med strålebehandling. Produktet er et resultat av et omfattende samarbeid mellom Elekta, Philips (som leverer MRI) og 7 ledende kreftbehandlingsentre i Europa og Nord Amerika. Utfordringen har vært å unngå at magnetismen i MRI-maskinen påvirker strålekanonene. Behandlingen vi overvar gjaldt en liten kreftsvulst som lå helt inntil pasientens tarm og blære, slik at betydningen av presisjon neppe kan overdrives. Elektas nye maskin synes å være en vesentlig bedring i behandlingen av kreft, og vi tror maskinene etter hvert har potensial til å bli standard behandling for enkelte krefttilfeller. 

Bilde: Professor Dr. Daniel Zips, Medical Director of Department of Radiation Oncology, University Hospital Tübingen forklarer under behandlingen.
Bilde: Professor Dr. Daniel Zips, Medical Director of Department of Radiation Oncology, University Hospital Tübingen forklarer under behandlingen.

En annen betydelig innovasjon blant helseselskaper er Novo Nordisk’s nye tablett. Vil diabetes 2 pasienter som i dag tar piller for å holde sykdommen i sjakk ønske å fortsette med tabletter fremfor sprøyter når de etter hvert må over på mer effektiv behandling? Novo Nordisk lanserer i disse dager et helt nytt produkt, Rebelsus. Rebelsus er et GLP-1 produkt (som ofte tas av diabetes 2 pasienter før de ender på insulin) basert på formuleringen «semaglutide». Novos Ozempic er basert på samme formulering og har bransjens beste data på kombinasjon av å regulere blodsukkeret, redusere risikoen for hjerteproblemer og gi økt vekttap. Ozempic tas en gang i uken som sprøyte, mens Rebelsus tas hver dag som tablett 30 minutter før et måltid. Tablettmarkedet, hvor Novo ikke er i dag, utgjør mer enn 50% av volumene for diabetes medisin. Selv om dette markedet er langt mindre enn halvparten av markedet målt i salgsinntekter er potensialet interessant.  

Bilde: Vi deltok på Novo Nordisks kapitalmarkedsdag hvor konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen innledet.
Bilde: Vi deltok på Novo Nordisks kapitalmarkedsdag hvor konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen innledet. 

For både Elekta og Novo er det usikkert hvor raskt de nye produktene innarbeides i offentlige refusjonsordninger og hvilke prispunkt som kan oppnås. Produktsyklene er imidlertid lange, og det tar trolig langt tid før konkurrentene kommer på banen. Produktene kan trolig også få utvidede anvendelsesområder, selv om dette nok ligger et stykke ned i veien. For Novo er et nytt produkt for behandling av fedme trolig nært forestående, og det er igangsatt studier for behandling av NASH (Non Alcoholic Steato Hepatitis), Alzheimer og Parkinson. For Elekta kan den nye maskinen etter hvert øke antall kreftformer som kan behandles. I tillegg er det indikasjoner på maskinene kan benyttes i enkelte former for hjertebehandling og fungere som biomarkør for individuell pasientbehandling. Innovasjoner hvor utfallet ikke er binært for kursutviklingen, og hvor selskapene fra før besitter betydelig kompetanse på å kunne produsere og ta produktet til markedet på en effektiv måte, teller også positivt. 

I dagens juletider kan vi også nevne en litt morsommere innovasjon fra Carlsberg. Skulle du som pubeier ønske å servere langt flere varianter av fatøl, hvor ølsortene i tillegg har 4 ganger lengre holdbarhet. I de tradisjonelle tønnene benyttes CO2 for å presse ut øl til kranene. Problemet er at kvaliteten forringes etter 7 dager. For å begrense risikoen ender pubeierne således opp med kun å servere et fåtall av de mest populære sortene.  Carlsberg ruller nå ut sitt nye serveringskonsept, Draught Master.

Innovasjonen består i å erstatte de tradisjonelle ståltønnene med mindre plastbeholdere som ikke bruker CO2. Holdbarheten økes til mer enn 30 dager. I tillegg veier plastkannene under halvparten av stålkannene, tar mindre plass etter bruk og har et lavere CO2 avtrykk. Erfaringene så langt er en pen økning i omsetningen for serveringsstedene som følge av et bredere sortiment for kundene. Vi overvar Carlsbergs kapitalmarkedsdag i høst. Draught Master er ikke den største driveren for kursutviklingen i Carlsberg, men illustrerer at ved slike innovasjoner kan man øke markedsandelene i det viktige serveringsmarkedet.   

 Bilde: 10 ulike fatøl å velge mellom takket være Draught Master. Bildene på tappekranene er digitale, og serveringsstedet på en enkel måte kan koble opp andre varianter, bytte bilde og således ha enda flere enn de 10 ulike ølsortene.
Bilde: 10 ulike fatøl å velge mellom takket være Draught Master. Bildene på tappekranene er digitale, og serveringsstedet på en enkel måte kan koble opp andre varianter, bytte bilde og således ha enda flere enn de 10 ulike ølsortene.

 


Arctic Nordic Equities is a research driven and truly index‐independent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be value‐creating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.