Se intervjuet fra Nordnettbloggen

 

>> Bli kunde i dag - vi tar vare på deg
>> Institusjonelle investorer - ta kontakt med vårt salgsteam 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.