Etter halvgått løp i 2019 har aksjemarkedene i verden levert en pen avkastning på rundt 16 prosent. USA er blant de sterkere markedene med Norden noe svakere, særlig fordi Norge og Finland har trukket ned. Oljeprisen har steget nesten 15%, men energisektoren har likevel vært den nest svakeste sektoren. Bare helse har vært svakere enn energi i første halvår 2019. 

Arctic Fund Management avslutter første halvår med fem stjerner for fondene Arctic Nordic Equities og Arctic Return. Fondene er tilgjenglig for både institusjonalle og private investorer. Ønsker du å investere i fondene på din Aksjesparekonto og IPS finner du de tilgjengelig hos de fleste tilbydere. Du kan også bli kunde i Arctics egen privatløsning ved bruk av BankId på mindre enn 2 minutter. 

>> Bli kunde i dag - vi tar vare på deg
>> Institusjonelle investorer - ta kontakt med vårt salgsteam 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.