Oljeprisen endte så og si uforandret gjennom måneden, men den svingte en del; særlig som følge av droneangrepet mot oljeanlegg i Saudi Arabia midt i september. Da steg prisen raskt fra rundt USD 60 per fat til opp mot USD 70 per fat for så ganske raskt å falle ned til under USD 65.

Angrepet på Saudi Arabia bidro til at konfliktene i Midtøsten med konflikten mellom Iran på den ene siden og USA og flere araberstater på den andre siden, ble den mest markerte geopolitiske konflikt for markedene å forholde seg til i september. Dette på tross av at handelskonflikten mellom USA og Kina fortsatt preger mye av nyhetsbildet.

Brexit var også fortsatt et tema med betydelig politisk uro i Storbratannia gjennom måneden, men markedet tok tydeligvis sats på at det nå er mer sannsynlig med en mild (eller ingen) Brexit siden statsminister Boris Johnson ikke synes å få gjennomslag for sin harde linje mot EU. Det faktum at han i hvert fall foreløpig er stoppet på sin vei av Parlamentet bidro, nok til at både det britiske pundet og aksjemarkedet i London steg i september. Den siste konflikten av betydning som preget nyhetsbildet, var uroen i Hong Kong, og markedet i Hong Kong fortsatte sin relativt dårlige utvikling.


I takt med de moderat stigende aksjekursene steg de lange statsrentene noe i september. Dette må nok først og fremst ses som en liten teknisk justering etter det kraftige rentefallet vi har sett i de forutgående måneder. Økonomiske nøkkeltall fortsatte å være på den klart svakere siden. USA klarer seg best i dagens klima, i hvert fall foreløpig, og hvis man legger godviljen til, er det tegn til stabilisering av vekst og utvikling i Kina. Europa fortsetter imidlertid å være temmelig svakt, og mange tall fortsetter å komme ut dårligere enn forventningene.

Det er derfor med en viss spenning vi imøteser selskapenes resultatfremleggelse for tredje kvartal som vil begynne rundt midten av oktober. Denne rapporten er tradisjonelt den selskapene benytter til å begynne å si litt mer konkret om utsiktene de ser for seg til neste år. Og 2020 har alle forutsetninger for å bli et spennende år på så mange måter; både økonomisk, politisk og for den del sportslig.

 


Arctic Nordic Equities is a research driven and truly index‐independent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be value‐creating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.