Fredag lanseres aksjesparekonto som en ny sparemulighet for folk flest. Hos aksjesparekonto.com er fokuset brukervennlighet og god avkastning. I en tid da mange nordmenn skal begynne å spare i aksjer for første gang, er inngangen til det det å investere viktig.

- Å skulle velge mellom 300 eller 400 fond fremstår for mange som vanskelig. Nøkkelen fremover blir å kunne gjøre det enkelt for folk flest å velge gode investeringer for seg selv og sin familie. Hos oss kan du gjøre dette, sier Gyland.

I løsningen til Arctic Fund Management får du velge mellom 5 fond. Med et utvalg innen norske, nordiske og globale aksjer, leverer Arctics anerkjente forvalterteam en avkastning som for flere av fondene har vært blant de beste i sine kategorier. Det nyeste fondet i familien er helsefondet Arctic Aurora LifeScience – et av Norges raskest voksende fond.   

- Arctic Aurora LifeScience har vært et av Norges desidert beste helsefond siden fondets oppstart. Med en nyåpnet fondsklasse for vanlige sparere, kan disse nå gjøre som proffene – nemlig å investere i en sektor for fremtiden, sier Gyland.

Innføringen av aksjesparekonto den 1. september er en god nyhet for langsiktig aksjesparing. De aller fleste nordmenn bør ha en eller flere aksjesparekontoer. I perioden frem til nyttår vil det være anledning til å flytte eksisterende aksjefond inn på aksjesparekonto uten å utløse skatt påeventuell gevinst. Ønsker du å flytte aksjer, fond eller kontanter mellom to aksjesparekonti er dette også mulig. Man vil enkelt kunne etablere en ordning med fast sparing og kunne knytte sparingen for flere familiemedlemmer sammen i en familieløsning.

- Senere i høst kommer også individuell pensjonssparing, også kjent som IPS med skattefordel. Dette vil være en fordelaktig ordning for å spare til egen pensjon. En spareordning som Arctic også vil lage en god løsning for, avslutter Gyland.

>> Bli kunde på 2 minutter på aksjesparekonto.com

 

Årlig avkastning Arctics aksjefond:

 

 Siste 12 måneder 

  Siste 3 år pr/år  

  Siste 5 år pr/år  

 Arctic Norwegian Equities – finner unike norske selskaper

13.4 %

8.6 %

13.2 %

 Arctic Norwegian Equities II – plukker norske kvalitetsselskaper

21.0 %

12.7 %

*

 Arctic Nordic Equities – plukker nordiske kvalitetsselskaper

17.7 %

18.8 %

20.4 %

 Arctic Global Equities – temabasert globale investeringer

7.4 %

10.5 %

12.9 %

 Arctic Aurora LifeScience – innovasjon innen bioteknologi og helse    

14.1 %

*

*

 Arcticporteføljen – velg litt av alt

13.8 %

   
*) Oppstart hhv. 25.08.14 og 25.05.16

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning presentert er alltid fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert.