I et makroperspektiv understreker Ivar Strompdal at dette vil ha stor betydning for første halvdel av 2020, men er usikker på betydningen av Corona epidemien på noe lengre sikt. Det blir viktig hvorvidt Spania og Italia får kontroll på utbruddet, og at vi ikke minst unngår å se en lignende situasjon utvikle seg i USA, men også f.eks India. Kina, episenteret for utbruddet, blir også svært sentralt, og det vil være mange som vil følge med på positive signaler fra den asiatiske kjempen.

De ulike sektorene har blitt rammet hardt, og tjenesteytende sektorer har denne gang blitt rammet aller hardest. Olje og oljeprisen er sentral for Norge sin del, og her har Russland en helt egen agenda uavhengig av Corona epidemien, men som for tiden utspilles i det amerikanske markedet. Målet til Putin, kan virke som, er å få USA til å kunne forby "fracking" med tilhørende store utslag på oljeprisen. Hvorvidt de lykkes, gjenstår å se påpeker Ivar Strompdal.

Med kraftige og tydelig respons fra et koordinert verdenssamfunn kan det være små tegn til varsom optimisme i en ellers særdeles ekstraordinær situasjon. Norge isolert har sett en kollaps i sin egen kronekurs på linje med fremvoksende økonomier, men står isolert med en sterk økonomi. Øystein Olsen og Norges Bank har satt renten ned til 0,25 prosent og har igjen dratt frem «gullkortet», som sist ble brukt under Finanskrisen i 2008. Folketrygdfondet fikk den gang en ramme på NOK 50 mrd. De brukte 12 mrd av disse. Hvor mye som skal til denne gangen, er usikkert. "Dette vil ikke være en rett linje opp, men vi er forsiktig optimister," avslutter Cathrine Foyn.