Siden Telenor sin børsnotering i desember 2000 har aksjen gått betydelig bedre enn sammenlignbare teleoperatører. Til sammenligning er aksjens totalavkastning er over dobbelt så høy som for andre europeiske selskaper. Dette inkluderer blant annet TDC, Orange, Vodafone, Telefonica og Deutsche Telecom, samt svenske Telia

Et sterkt hjemmemarked er én av grunnene til Telenors sterke utvikling. Mobiloperatørene har gått fra å ta betalt for tekst og tale, til å ta betalt for datapakker. I denne overgangen har Telenor lykkes med å ta høyere priser for større pakker, og ikke gi bort ubegrensede datamengder. Dette står i kontrast til utviklingen i mange andre land. På fastlinje har Telenor lenge slitt med færre brukere av fasttelefon og eldre internett-tilkoblinger, men i det siste har dette blitt mer enn oppveid av selskapets vekst innen fiber internett og TV. Fornyet vekst på fastlinje rettferdiggjør midlertidig høyere investeringer i Norge. Bekymringer rundt Telenor sin lønnsomhet i hjemmemarkedet har så langt vist seg å være uberettiget.

Telenor har også hatt en svært vellykket satsing i Asia, med betydelige inntekter siden børsnoteringen. Thailand og Malaysia har vært gode investeringer, på tross av perioder med høy konkurranse. Telenors inngang i Malaysia er trolig en av de beste utlandsinvesteringene noensinne gjort av et norsk selskap, målt i størrelsen på samlet kontantstrøm. India var en feilinvestering. Tapene i India var varslet, ikke bare av eksperter og analytikere men også av aksjemarkedet. Telenoraksjen falt betydelig når satsingen i India ble annonsert i år 2008. Når det er sagt, tapene i India veies mer enn opp av selskapets andre virksomheter i Asia. Telenor bestemte seg for å forlate landet tidlig i 2017.

Telenor vokser nå kraftig i Bangladesh og Pakistan. Telenor lykkes her i å kapitalisere på vekst i bruken av mobildata, samt å tilby tilhørende tjenester. Siden oppstart har markedene hatt forskjellig utvikling i kontantstrøm, med samlet gevinst i Bangladesh og tap i Pakistan. Men, Pakistan har vist en lønnsom utvikling de siste par årene, og er nå en stor bidragsyter til Telenors kontantstrømvekst. Bangladesh og Pakistan er enorme markeder, med henholdsvis 165 og 200 millioner innbyggere. Markedene er lønnsomme og har høy vekst. Potensialet er stort.

Nylig satt Telenor seg mål om 1 til 3 % årlig kutt i operasjonelle kostnader for årene 2018 til 2020. Sammen med selskapets mål på omsetningsvekst og investeringer, vil dette bety betydelig vekst i selskapet frie kontantstrøm. Dette har vi sett effekten av allerede i 2017. Telenor har i tillegg en svært sterk balanse, med gjeldsnivåer betydelig under bransjen for øvrig. God økning i kontantstrøm og en sterk balanse gir rom for en solid økning i direkteavkastningen til Telenor sine aksjonærer, i form av utbytte og tilbakekjøp. 

 

>> Les mer om Arctic Norwegian Equities
>> Invester i din aksjesparekonto i dag

Arctic Norwegian Equities er et aksjefond forvaltet av Albert Collett og Alexander Lagersted Lager. Fondet investerer i det norske aksjemarkedet og fondet har siden begynnelsen i november 2010 hatt en avkastning på 119 % - 29 % foran fondets referanseindeks.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning i Arctic Norwegian Equities vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning presentert er alltid fratrukket årlig forvaltningshonorar.