Hvorfor rentefond

Hvordan tjener penger i et marked med stigende renter?

 

Norges Bank varslet allerede i juni at den første rentehevingen skulle komme denne høsten, og i dag kl 10 bekreftet Norges Bank at de hever renten med 0,25 prosentpoeng. 

"Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember," sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Videre sier Norges Bank at prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis de neste årene. Rentebanen ligger med det litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport.

Hva betyr det for deg som investor og hvordan kan man tjene penger i et marked med stigende renter?

For å beskytte seg mot økning i lange renter kan man eie rentefond med kort rentebinding. På denne måten kan man unngå de negative kurseffektene fond med lang rentebinding vil få når lange renter stiger.

Arctic Return er et fond med kort rentebinding. Fondet investerer hovedsakelig i flytende renteobligasjoner (FRN) og har en rentebinding som ligger rundt tre måneder. I tillegg til å være beskyttet mot negative kurseffekter ved økte lange renter, vil en økning i de korte sentralbankrentene være positivt for fondet ved at yielden øker.

Gitt at den løpende renten i fondet nå ligger på 1,7% vil den nye løpende avkastningen øke til 1,95% etter dagens renteheving fra Norges Bank.

Arctic Return er et godt alternativ til pengemarkedsfond og sparekonto i bank, og har levert vesentlig bedre avkastning enn bankinnskudd hvert år siden oppstart i 2010, kun med ett unntak (2015).

Fondsavkastning etter honorar siden oppstart (2021-tall er YTD avkastning for fondet)

Fondet investerer i rentebærende papirer som obligasjoner og sertifikater i det nordiske markedet. Kredittkvaliteten i fondet er høy og skal til enhver tid, i gjennomsnitt, være vurdert til Investment Grade. Fondet er et UCITS fond, som betyr at fondet følger strenge regler i forhold til diversifisering av porteføljen. 

Arctic Return har levert en svært stabil og konkurransedyktig avkastning siden oppstart.

Fondet har 5 stjerner hos Morningstar på 3, 5 og 10 års historikk. Morningstar kåret Arctic Asset Management til det beste renteteamet i Norge, både i 2020 og 2021.